KNAW Merianprijs voor Caribisch archeologe Corinne Hofman

Corinne Hofman, Leids hoogleraar Archeologie van het Caribisch gebied, ontvangt op 21 november de KNAW Merianprijs 2013 voor vrouwen in de wetenschap. Met haar onderzoek wil ze het verhaal over de kolonisatie van de Amerika’s aanvullen vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking.

Meest succesvolle onderzoeksgroep

Onder Hofmans leiding is de Caribean Research Group uitgegroeid tot ’s werelds grootste en meest succesvolle onderzoeksgroep op dit terrein. Sinds september 2013 is Hofman tevens decaan van de Leidse Faculteit der Archeologie.

Tweejaarlijkse prijs

De KNAW-Merianpijs, mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds, wordt vanaf 2009 eens per twee jaar uitgereikt aan een excellente, vrouwelijke wetenschapper die anderen kan inspireren tot de keuze voor een wetenschappelijke loopbaan. Toekenning vindt afwisselend plaats aan een vrouwelijke onderzoeker in de alfa- of gammawetenschappen (2013) of de bètawetenschappen.

Inspirerend rolmodel

De wijze waarop Hofman haar eigen vakgebied heeft opgebouwd en internationaal prominent op de kaart heeft gezet is een indrukwekkende prestatie’, zo schrijft de jury in haar rapport. ‘Haar gezaghebbende en innovatieve wetenschappelijke werk maakt haar tot een inspirerend rolmodel. Daarnaast zet zij talentvolle vrouwen actief aan om wetenschappelijke posities te verwerven.’

Over de laureate

Met haar onderzoek toont Hofman aan dat het Caribisch gebied al duizenden jaren voor de komst van Columbus een eigen geschiedenis kende. Een geschiedenis die zich bij gebrek aan geschreven bronnen uitsluitend laat reconstrueren aan de hand van archeologische vondsten. Hofman startte in de jaren 80 met opgravingen op Saba, maar verrichte sindsdien veldwerk in vrijwel het hele Caribische gebied omdat er tussen de verschillende eilanden en delen van het vasteland een netwerk bestond waarin mensen zich verplaatsten en ideeën en goederen werden uitgewisseld. Zij werkt samen met onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines voor isotopen- en DNA-analyse, netwerktheorie, geschiedenis en etnografie.

Zelfbewustzijn bevolking Caribisch gebied

Naast een subsidie uit de NWO Open Competitie ontving Hofman recent een ESF HERA-subsidie en de prestigieuze ERC Synergy Grant. Dit stelt haar in staat dit najaar samen met drie andere onderzoeksgroepen uit Nederland, Duitsland en België een groot multidisciplinair onderzoek te starten naar de eerste culturele ontmoetingen tussen de westerse kolonisatoren en de Nieuwe Wereld, vanuit het perspectief van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. Met haar onderzoek wil Hofman bijdragen aan het historisch besef en het zelfbewustzijn van de huidige bevolking van het Caribisch gebied. Daarom nodigt ze regelmatig schoolklassen uit bij de opgravingssites.

 

De KNAW Merianprijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro en een speciaal ontworpen sieraad. Corinne Hofman zal het volledige bedrag aanwenden om jonge, veelbelovende vrouwelijke onderzoeksters uit het Caribisch gebied in de gelegenheid te stellen te promoveren binnen haar projecten.

(19 september 2013 – KNAW)

Ga voor het origineel bericht naar: http://www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-2013/knaw-merianprijs-voor-caribisch-archeologe-corinne-hofman.html

Print Friendly, PDF & Email
Terug naar boven